Jana Prokešová                 Gabriela Prokešová           Monika Cibulcová   

                   

 

      - předsedkyně oddílu                    - choreografka                         - trenérka MG

      - trenérka MG II.tř.                       - rozhodčí MG III.tř.                 - rozhodčí MG III.tř.

      - rozhodčí MG II.tř.                      -  trenérka MG

      tel: 777625697                             tel: 774804286                      tel: 777116059

 

 

Aneta Navrátilová                                 Zdeňka Opálková 

                      

 - trenérka instruktor MG                                         - rozhodčí III. třídy