Jana Prokešová                 Gabriela Prokešová           Monika Cibulcová   

                   

 

      - předsedkyně oddílu                    - choreografka                         - trenérka MG

      - trenérka MG II.tř.                       - rozhodčí MG III.tř.                 - rozhodčí MG III.tř.

      - rozhodčí MG II.tř.                      -  trenérka MG

      tel: 777625697                             tel: 774804286                      tel: 777116059

 

 

Aneta Navrátilová                 Sabina Skotáková                Kateřina Mrázková 

               

 - trenérka instruktor MG                    - trenérka  MG  III.třídy                       - instruktor MG